Ett litet namnförtydligande

Vid veterinärbesiktningen när de skulle Chipmärkas så blev det en förväxling mellan Gnizta och Gilda.
Vi som ägare bestämnde oss för att Gnizta som heter Gilda enl. Reg till SKK ska heta Gnizta till vardags och Gilda som heter Gnizta enl. Reg till SKK ska heta Gilda.
Gnizta finns i Östersund och Gilda finns i Sundsvall

Lämna en Kommentar

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: