120225

Vi ska försöka dra igång Försvarsmaktsträningarinom Hemvärnet i Östersundsområdet nu i vår.  Vi startar helgen den 24-25 februari. Syftet med träningarna är att öva gruppen med hund, d v s att öka förmågan att i lösandet av olika uppgifter.

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: