111231

Årets sista dag 2011
Gnizta och jag går elljusspåret, där har det blåst ner många träd och mycket skador på eljusstolpar och ledningar efter stormen Dagmar

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: