100719

Gnizta skär sig på trampdynan på vänster baktass men behöver ingen läkarvård.
Vilar sig i stolen och avaktar vidare läkning.

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: