100426

Ringt Veterinär SKK om höftledsfel. Tyvärr inget att göra åt, event. göra om röntgen längre fram i tiden.

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: