090403

Börjar att använda koppel och det går bra
Går kortare promenader

Kommentarsmöjligheter för detta inlägg är stängda.

Tidigare inlägg:

Nästa inlägg: